Logga in

Medlem

Att bli medlem

Vid början av 2015 var 575 personer medlemmar i Östkinds hembygdsförening.
Medlemskap erhålles genom att man sätter in 80:-, eller 160:- för familj, på BG 5167-1766.