Logga in

Vikbolandslitteratur

Litteratur att köpa från föreningen

För att sprida kunskap om Vikbolandet, dess historia och sevärdheter samt för att utöver medlemsavgiften få medel till verksamheten säljer hembygdsföreningen en del alster med Vikbolandsanknytning. De förtecknas här nedan med prisuppgift.

För köp kontakta Anders Nilsson, tel 0125-50301 eller Ulla Paulsson 011-34 04 31.

Titel Pris kr
Östra Ny kyrka och socken av Folke Sandell 25
Äldre almanackor av Sören Persson 30
Vikbolandsbroschen 250
Historiska Nyheter av B. Helmfrid 100
Människor och miljöer av I. Johansson 130
Amadeus Bianchini, Vikbolandet 1917 100
Gränsötavla 120
Per Hörberg 30
Häradshammar 1817 av A.P. Ekbom 50
Wennerdahl 1733 om Vikbolandet 50
Anders Jonsson 20
Vikbolandets Fornlämningar 50
Kvarnar på Vikbolandet (Ny, omarbetad 2006) 100
Torparliv av B. Grahn 100
Från bondelots till yrkesman 250
Prästmän i Häradshammar och Jonsberg 1378-2003 50
Sagoslottet, liv och arbete vid Djurö Kvarn av B. Jarl 125
Brogstensbron, C A Dahlgren 50
Karta från 1810 40
Tygmärke, Östkind 10
Tåby kyrka 30
Vikbolandets Runinskrifter 50
Häradshammar av Tore Folkesson 150
Stensö borg-rapport,Clas Ternström 50
Östgöta soldater 50
Folket på Narvetorp och Braskebo 130
Skärgårdsbilder,Per Jakobsson 250
Båtgravar i Skamby, Kuddby 0
Heliga Birgitta 50
Pelle Fors 50
Nu är det 1014, avskrift av C-A Dahlgren 30 kr
Textil från Vikbolandet 50 kr
Virvlande tankar, Harry Wallin 50 kr