Logga in

Jonsbergs Tidning

JONSBERGS TIDNING

JONSBERGS TIDNING, med underrubriken SOCKEN OCH KYRKOKRÖNIKA var en publikation som kom ut under åren 1949 till 1962 med undantag av 1955. Formatet var A4 och antalet sidor varierade mellan 15 och 24.

JTannons.jpg

Innehållet rörde i första hand det som hänt under det gångna året i Jonsbergs församling, som på den tiden var en egen församling. Men även profana områden berördes.

Den drivande kraften var framför allt kyrkoherde Gunnar Odelborn. Han ägnade mycket tid och kraft på denna tidning och var även en hängiven smalfilmare. Sista året övertog hans efterträdare Sven Westin redaktörskapet.

Jonsbergs tidning kan med behållning läsas både av de som har personliga minnen från den tiden och de människor som levde i Jonsberg och av alla som är intresserade av livet i en liten landsortsförsamling på 1950-talet.

Anna-Karin Johansson, Arkösund som sparat alla nummer har välvilligt lånat ut dessa till Östkinds Hembygdsförening för att scannas och publiceras på internet.

Scanningen har gjorts av Marie och Johan Bagge 2018

Nedan följer en innehållsförteckning av alla numren med rubriker. Det går att klicka på året för att öppna ett visst nummer.

Materialet får användas fritt med angivande av källan.

Innehåll Jonsbergs tidning år:

1949

1950-1951

1951

1952

1953 Sidorna 1-2 och 19-20 saknas

1954

1956

1957

1958

1959

1960-1961

1962